Matta

Kullerbytta framåt och bakåt

Handstående: bygga tak

Handstående mot vägg

Handstående nedrullning

Spindelstående

Huvudstående

Hjula

Rondat

Rondat flickflack

Handvolt

Till läraren:
Ladda ner, skriv ut och placera bredvid respektive redskap. Eleverna behöver ladda ner en app för att kunna läsa av QR-koder.

gymnastik_qr