Om flippaidrotten.se

På flippaidrotten.se samlar vi filmer och annat material från olika idrottslärare som jobbar med flipped classroom i undervisningen. Vi hjälps på så vis åt att skapa en bank av material som kan användas fritt av lärare och elever.
Sidan är fri att använda för vem som helst och vi som driver sidan gör detta helt utan vinstintresse. Vi vill bidra till att skapa en samlingsplats och filmbank för Sveriges flippande idrottslärare.

Vad är flipped classroom?
I korthet innebär flipped classroom att eleverna förbereder sig inför en lektion genom att t.ex. titta på en instruktionsfilm, en genomgång eller läsa en förberedande text. Förberedelserna kan sedan omsättas i praktiken under lektionstid då läraren finns till hands. Vi har på så sätt bytt plats på (flippat) vilka uppgifter som traditionellt görs hemma och vilka som görs i skolan och mer tid frigörs till att vi lärare kan hjälpa våra elever att utvecklas så mycket som möjligt.

Vilka står bakom flippaidrotten.se?

Mia Enqvist Westlund
Lärarexamen i ämnet idrott och hälsa samt engelska från Högskolan Dalarna. Undervisar åk 7-9 i idrott och hälsa på Petreskolan i Hofors.
miaenqvist@gmail.com


Christer Sjöberg
Idrottslärarexamen från GIH i Stockholm. Även behörig lärare i matematik, NO och teknik. Jobbar med åk 4-6 på Strandskolan i Tyresö.
Utöver min vanliga undervisning har jag ett uppdrag som förstelärare med ansvar för att utveckla IKT.
Föreläser ibland om flipped classroom i olika sammanhang.
christer.sjoberg@utb.tyreso.se

Camilla Morelius
Specialpedagog med lärarexamen i idrott och hälsa samt matematik åk 1-9 från Högskolan Dalarna. Jobbar på Vasaskolan i Hedemora som specialpedagog. Vasaskolan är en 7-9 skola där pedagogerna arbetar i tvålärarskap.
camilla.morelius@hedemora.se

IMG_0378

Annika Almgren
Idrottslärarexamen från Idrottshögskolan i Stockholm. Även behörig lärare i matematik och NO. Jobbar med åk 4-6 på Strandskolan i Tyresö.
annika.almgren@utb.tyreso.se

Peter Westlund
Idrottslärare på Vasaskolan i Hedemora. Är tekniskt ansvarig för flippaidrotten.se. Driver också lärarpeter.se.
peter.westlund@hedemora.se