Barr

Stödja

Förflyttning genom armgång och hopp

Pendling till grensittande och fotstöd

Pendling med avhopp framåt och bakåt

Skulderstående